วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

การทำระนาด
ประวัติ นายแก้ว อินทร์คำ อายุ 86 ปี ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ , ทำระนาดขาย และเล่นดนตรีไทยหลายชนิดอดีต รับราชการกรมราชทัณฑ์ เล่นดนตรีไทยตั้งแต่สมัยหนุ่ม และสามารถทำเครื่องดนตรีไทยคือระนาด สามารถตั้งเครื่องดนตรีไทยได้หลายชนิด เมื่อเกษียณราชการ ก็รับสอนดนตรีไทยตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี รักการเล่นดนตรีไทยเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันยังเล่นดนตรีไทย ซ่อมและทำระนาดขายอยู่ ปัจจุบันอยู่อำเภอเมืองราชบุรีกับลูกหลาน และลูกศิษย์
การทำระนาด ส่วนประกอบสำคัญของระนาด คือ ลูกระนาด ซึ่งเป็นตัวกำเนิดเสียงสล่าเชียงใหม่นิยมใช้ไม้ชิงชัน หรือ "ไม้เกล็ด"ทำลูกระนาดทุ้ม เริ่มจากการเลื่อยไม้ออกให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วคว้านด้านล่างให้เป็นแอ่งไปตามยาว จากนั้นจึงแต่งให้ด้านบนนูนและเรียบ เจาะรู้ร้อยเชือกแขวน ตีฟังเสียงไป คว้านไปจนได้เสียงตามที่ต้องการ ระนาดรางหนึ่งๆจะมีลูกระนาด 21-22 ลูกส่วนระนาดทุ้มมี 18ลูกไม้ตีระนาดมีสองลักษณะ คือ ไม้แข็งหรือไม้นวม ไม้แข็ง ใช้ด้ายพนันุ้มหัวไม้ ส่วนไม้นวมนั้นมีผ้าหนาทำนวมหุ้มอีกชั้นรางระนาดนิยมทำด้วยไม้เนื้ออ่อนกว่าไม้ลูกระนาด เช่น ไม้กะบาก เป็นต้น เพื่อความสวยงาม สล่าจะแกะสลักลวดลายประดับด้วยราคาระนาดเอกและระนาดทุ้ม ในปัจจุปันนี้มีตั้งแต่ประมาณรางละ 2000บาทขึ้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: